Aanrijroute

Geel = Kiss en Ride voor AUTO. Rotonde van de Pelotonlaan inrijden en dan de hoek om naar het Mauritspark. Hier jeugdleden uitladen en inladen.

Groen = Fietsers, rotonde van Bergansiuslaan inrijden en om het terrein heen naar de aangegeven fietsenstalling. Zo voorkomen we zo veel mogelijk de mix tussen fietsers en auto’s.

Rood = Wandelen vanuit richting station.

Tevens 2 parkeerplaatsen aangegeven voor de leiding. Maar liever niet te veel parkeren en wel op de fiets komen!